ورود شنبه 08 آذر ماه 1399
   
Module Border Module Border
  متن / HTML 

احداث مسكن مهر 99 ساله

رديف

نام شركت تعاوني

تعداد

توضيحات

1

شركت تعاوني مسكن مهر كارمندي

12+96

بلوار صياد شيرازي بالاي 30دستگاه

2

شركت تعاوني مسكن مهر اقشار

12+96 

بلوار صياد شيرازي پشت منازل مسكوني اداره راه

3

شركت تعاوني مسكن مهر كارگري

 غربي   24

شرقي  34

بلوار صياد شيرازي جنب مصلي

4

شركت تعاوني مسكن مهر اصناف

96 

فلكه پنج تن

جمع

370 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احداث مسكن مهر خود مالك

رديف

نام شهر

خود مالك

توضيحات

معرفي

جذب

1

داران

287 

 267

 

2

دامنه

38 

 35

 

3

بوئين مياندشت

245 

 223

 

4

افوس

104 

 101

 

Module Border Module Border
 
Module Border Module Border
  بازديد 
بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز14
بازديد ديروز11
Module Border Module Border
Copyright (c) 1399/09/08 fereidan.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا